Grafik1

Sélectionnez votre langue

 

Maľba od Siegera Ködera. Patrí ku oltáru v kostole nemeckej menšiny v Parížî.„Abbé Franz Stock – to nie je len meno – to je program!“. Nuntius Roncalli, neskorší pápež Ján XXIII., toto povedal 28.februára 1948.

Franz Stock sa narodil v Arnsbergu / Neheime ( Vestfálsko ) v roku 1904. Obdobie vojny v roku 1914 – 1918 a s ňou spojené ekonomické a politické zmätky povojnovej doby ho rozhodne poznačili. Popri svojmu duchovnėmu poslaniu rozhodol sa angažovať pre národné porozumenie, hlavne medzi nemeckou a francúzskou mládežou.

Po mnohých štúdijných pobytoch a cestách po Francúzsku a francúzsky hovoriacich oblastiach prevzal miesto farára pre nemeckú menšinu žijúcu v Paríži, kde pôsobil až do roku 1940.

Ako duchovný pastier väzníc a popravísk na Mont Valėrien počas okupovania sa zapísal do dejín. Francúzi ho označovali ako „ L’Aumônier de l’enfer – duchovný pastier pekla“ a „L‘Archange en enfer – Archaniel pekla.“

Duševne pripravil a osobne až na popravisko doprovodil vyše tisíc odsúdencov na smrť, čím zmiernil ich nevýslovné utrpenie.

Počas svojej už aj tak dosť ťažkej a žalostnej činnosti tajne nadväzoval kontakty s rodinami odsúdených a kde to bolo možné varoval účastníkov odboja pred možným nebezpečenstvom. Mnoho odbojárov ako napríklad Edmond Michelet, Jean de Pange, Robert d’Harcourt, Gabriel Pėri a Honore d’Estiennes d’Orves mu vzalo česť.

Ešte aj dnes je miesto na „ Mėmorial de la France Combattante“, ktoré pripomína odpor Francúzov proti nemeckej mocnosti pomenované po Abbé Franzovi Stockovi.

roncalli 1Po vojnovom období v roku 1945 bolo jeho zdravie vážne ohrozené, ale aj napriek tomu sa Franz Stock nevrátil naspäť do vlasti. Namiesto toho prijal novú úlohu: založenie a vedenie seminára výnimočnėho významu vo vojenskom zajateckom tábore v Le Courdray pri Chartes, kde sa spoločne väznili nemecky hovoriaci kňazi a seminaristi. Tak vzikol seminár „Ostnatý drôt“,kde sa v rokoch 1945 do 1947 približne 1000 mladých ľudí pripravovalo na budúce úlohy v novej Európe.

Franz Stock zomrel neočakávane od vysilenia ešte vždy ako vojnový väzeň v roku 1948 v jednej parížskej nemocnici. Najprv bol pochovaný na cintoríne Thiais v Paríži.

Prvá verejná spomienková oslava venovaná F. Stockovi bola vykonaná už v roku 1949 v Invalidnom dome v Paríži. Ešte nikdy predtým tu nebol úctený nemecký štátny občan. V dňoch 15. – 16.júna 1963 boli jeho telesné pozostatky premiestnené do Chartes.

Maľba od F. Stocka z roku 1946

Joseph Folliet, jeden z najvýznamnejších osobností francúzskeho duchovného života 50.a 60.rokov sa o ňom vyjadril: myslím si, že existuje len málo kresťanských životopisov, ktoré vedú ku katolizácii cirkvi a kresťanskėmu pokoju tak priamo ako v tom od F. Stocka.“

Pravdepodobne existuje málo iných francúzskych alebo nemeckých osobností, ktorė svoju inteligenciu, hlbokú ľudskosť a odvahu obetovali pre vtedy viacmenej beznádejné poslanie, ktoré by dosiahlo nemecko – francúzske porozumenie a zmierenie.

Franz Stock nebol iba iniciátor, ale aj vedúci symbol a také nesmú zomrieť. Franz Stock nepatrí do minulosti. Jeho viera a priateľstvo medzi národmi, tolerancia a ľudskosť pretrvávajú dodnes a slúžia ako príkladná svedecká výpoveď.Contact

Franz-Stock-Komitee für Deutschland e.V.

Association Française Les Amis de Franz Stock

 


 

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.